Hva er forskjellen på Plusstid Home og Plusstid?

Du kjenner kanskje igjen navnet Plusstid fra før og lurer på hvorfor vi heter det? Vi er faktisk en videreutvikling av Plusstid.no, og i likhet med Plusstid, ønsker vi også å bidra til at du får en lettere hverdag. 

Plusstid Home er den hjelpende hånden du ønsker deg i hjemmet, mens Plusstid kan gi deg råd, tips og inspirasjon til gode hverdager og strålende fine feiringer. Kan man få det bedre?