Hvordan betales medhjelperen?

Våre medhjelpere får 80% av inntektene og Plusstid Home beholder de resterende 20%.

Plusstid Home jobber for rettferdige vilkår for våre medhjelpere! Vi fremmer hvitt arbeid.